Płatności

Płatności
Uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności przelewem na rachunek bankowy wybranej szkoły, podając w tytule imię i nazwisko słuchacza.

Sokrates Kabaty

numer konta: 85 1090 1030 0000 0001 0727 7277

Sokrates Natolin
numer konta: 64 1090 1694 0000 0001 0261 7929

Informacje na temat cen kursów grupowych w roku szkolnym 2019/20 można pobrać tutaj a zajęć indywidualnych i w mini-grupach tutaj.
Płatności za zajęcia grupowe można dokonać w dwóch ratach semestralnych lub w ratach miesięcznych.

 

Rabaty rodzinne oraz za kontynuację odejmowane są od ostatniej raty.
W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły.