Poziomy

Język angielski

POZIOM W SOKRATESIEWIEK/KLASAPOZIOM CEFRSEMESTRY
Gimnazjum/Liceum
G ELEMENTARYGA1 / A1+2
G PRE-INTERMEDIATEG 12 –13A2 +2
G INTERMEDIATEG 13 – 14B12
G UPPER-INTERMEDIATEGB1+2
G PRE-FCEG/LB22
G FCEG/LB22-4
G/L ADVANCEDG/LB2+2
L CAEG/LC12-4
L PRE-INTERMEDIATE15 -17A2/ A2+2
L INTERMEDIATE15 -17B12
L UPPER INTERMEDIATE15 -18B1+ /B22

Język niemiecki – kursy ogólne

POZIOM W SOKRATESIEWIEK/KLASAPOZIOM CEFRSEMESTRY
Gimnazjum
POCZĄTKUJĄCY13-16A12
PODSTAWOWY14-16A1+2
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY NIŻSZY15-16A2 /B12
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY ZD15-16B12
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY B1+15-16B1+2
Liceum
POCZĄTKUJĄCY15-18A12
ŚREDNIO ZAAWANS. NIŻSZY15-18A22
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY15-18B12
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY ZD15-18B12
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY B1+15-18B1+2
ŚREDNIO ZAAWANS. WYŻSZY15-18B22-4

Język włoski – kursy ogólne

POZIOM W SOKRATESIEWIEK/KLASAPOZIOM CEFRSEMESTRY
Gimnazjum/Liceum
POCZĄTKUJĄCY13-18A12
PODSTAWOWY13-18A1+2
ŚREDNIO ZAAWANS. NIŻSZY13-18A22
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY13-18B12
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY WYŻSZY13-18B1+/B22-4

Język Hiszpański – kursy ogólne

POZIOM W SOKRATESIEWIEK/KLASAPOZIOM CEFRSEMESTRY
Szkoła podstawowa
Gimnazjum/Liceum
POCZĄTKUJĄCY14-17 latA12
PODSTAWOWY14-17 latA1+2
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY NIŻSZY