Kursy językowe dla młodzieży

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny i dbamy, by każdy z nich w pełni rozwinął swój potencjał językowy. Możesz uczyć się w grupie lub na zajęciach indywidualnych. W zależności od potrzeb i zainteresowań oferujemy kursy ogólne i egzaminacyjne oraz zajęcia indywidualne.

Kursy ogólne

 • całoroczne, dwusemestralne
 • program w oparciu o podręcznik oraz materiały uzupełniające
 • równomierny rozwój wszystkich umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, mówienie, pisanie

Kursy egzaminacyjne

PET – spotkania w piątki – 60 minut tygodniowo

 • program autorski w oparciu o materiały testowe
 • doskonalenie technik egzaminacyjnych

FCE, CAE, matura podstawowa, matura rozszerzona – kursy całoroczne, dwusemestralne

 • program w oparciu o podręcznik oraz materiały uzupełniające
 • równomierny rozwój wszystkich umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu, mówienia i pisania
 • doskonalenie technik egzaminacyjnych

Zajęcia indywidualne

 • Słuchaczom, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych lub preferują indywidualny tok nauczania, oferujemy zajęcia indywidualne. Ta forma pracy pozwala osiągać szybkie efekty, umożliwia elastyczne planowanie kursu i modyfikację programu w zależności od zmieniających się potrzeb, możliwości i oczekiwań klienta.
 • Zajęcia mogą odbywać się w szkole lub domu/miejscu pracy słuchaczy, z dowolną częstotliwością, w optymalnych dla nich terminach.
 • Na życzenie słuchacza zajęcia może prowadzić lektor polski lub native speaker.
 • Zajęcia mogą obejmować krótki, kilkugodzinny cykl spotkań, mający na celu przygotowanie do wyjazdu za granicę, egzaminu lub klasówki. Mogą również obejmować dłuższy, kilkumiesięczny cykl. Pierwsze spotkanie poprzedzone jest rozmową metodykiem szkoły oraz krótkim testem kwalifikacyjnym, które pozwalają nam optymalnie dobrać lektora i przygotować pierwsze zajęcia.