Egzaminy Cambridge English Qualifications – 2019/2020

Egzaminy Cambridge English Qualifications w British Council i egzaminy próbne w Sokratesie.

W roku szkolnym 2019/20 planujemy dwa egzaminy próbne (Reading i Use of English) dla kandydatów na egzaminy B2 First oraz C1 Advanced. Części Writing oraz Listening zostaną przeprowadzone w czasie zajęć, w terminie uzgodnionym z nauczycielami.

Młodzież ucząca się w grupach na poziomie B1 i B1+ przystąpi także do próbnego egzaminu Preliminary, który odbędzie się w marcu w czasie zajęć, w terminie uzgodnionym z grupą.

1 lutego 2020 – mock exam przed rejestracją na sesję kwietniową lub majową

4 kwietnia 2020 – mock exam przed rejestracją na sesje czerwcowe

Egzaminy próbne zostaną przeprowadzone w sobotę, w godzinach ogłoszonych przez szkołę, w oddziale, do którego uczęszcza kandydat.

W przypadku, gdy kandydat nie może przystąpić do egzaminu próbnego we wskazanym wyżej terminie, istnieje możliwość umówienia się na inny termin.

Wymaganym progiem procentowym dla rejestracji na egzamin w British Council jest wynik na poziomie 70%, uzyskany na egzaminie próbnym (Mock Exam).

  • Kandydaci planujący przystąpić do egzaminu powinni w ogłoszonym przez szkołę terminie podać swoje dane osobowe i złożyć podpis na formularzu rejestracyjnym, zapoznać się z regulaminem egzaminów i wnieść opłatę za egzamin w gotówce lub przelewem na konto szkoły.
  • Kandydaci na egzaminy Cambridge powinni dokonać w Sokratesie rejestracji i wpłaty za egzamin zgodnie z cennikiem British Council najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem rejestracji w British Council (z uwagi na konieczność zaksięgowania wpłaty).

Za pośrednictwem naszej szkoły można zarejestrować się na egzamin w wersji papierowej oraz komputerowej.

 

Terminy egzaminów i daty rejestracji w British Council w roku 2020

Egzamin A2 – Key for Schools (KET for Schools) – dla młodzieży szkolnej

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2020-03-082020-01-2728/02/2020 – 08/03/2020papierowy
2020-04-182020-03-0910/04/2020 – 19/04/2020papierowy
2020-06-062020-04-2529/05/2020 – 07/06/2020papierowy
2020-06-202020-05-1016/05/2020 – 21/06/2020papierowy

Egzamin B1 – Preliminary for Schools (PET for Schools) – dla młodzieży szkolnej

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2020-03-082020-01-2728/02/2020 – 08/03/2020papierowy
2020-04-182020-03-0910/04/2020 – 19/04/2020papierowy
2020-06-062020-04-2529/05/2020 – 07/06/2020papierowy
2020-06-202020-05-1012/06/2020 – 21/06/2020papierowy

 

Egzamin B2 – First for Schools (FCE for Schools) – dla młodzieży szkolnej

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2020-03-142020-02-0306/03/2020 – 15/03/2020papierowy
2020-04-252020-03-1417/04/2020 – 26/04/2020papierowy
2020-05-232020-04-1215/05/2020 – 24/05/2020papierowy
2020-06-062020-04-2529/05/2020 – 07/06/2020papierowy
2020-06-272020-05-1819/06/2020 – 28/06/2020papierowy
2020-07-252020-06-1517/07/2020 – 26/07/2020papierowy

 

Egzamin B2 – First (FCE)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2020-03-072020-01-2728/02/2020 – 08/03/2020papierowy
2020-03-132020-02-0306/03/2020 – 15/03/2020papierowy
2020-04-182020-03-0910/04/2020 – 19/04/2020papierowy
2020-05-162020-04-0608/05/2020 – 17/05/2020papierowy
2020-06-062020-04-2529/05/2020 – 07/06/2020papierowy
2020-06-092020-05-0105/06/2020 – 14/06/2020papierowy
2020-06-202020-05-1012/06/2020 – 21/06/2020papierowy
2020-07-302020-06-2224/07/2020 – 02/08/2020papierowy

 

Egzamin C1 – Advanced (CAE)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2020-01-112019-12-1203/01/2020 – 12/01/2020papierowy
2020-02-082019-12-1731/01/2020 – 09/02/2020papierowy
2020-02-262020-01-1921/02/2020 – 01/03/2020papierowy
2020-03-142020-02-0306/03/2020 – 15/03/2020papierowy
2020-05-092020-03-2801/05/2020 – 10/05/2020papierowy
2020-06-102020-05-0205/06/2020 – 14/06/2020papierowy
2020-06-202020-05-1012/06/2020 – 21/06/2020papierowy
2020-07-112020-06-2203/07/2020 – 12/07/2020papierowy
2019-07-312020-07-0624/07/2020 – 02/08/2020papierowy

 

Egzamin C2 – Proficiency (CPE)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2020-03-072020-01-2728/02/2020 – 08/03/2020papierowy
2020-05-092020-03-2801/05/2020 – 10/05/2020papierowy
2020-06-122020-05-0305/06/2020 – 14/06/2020papierowy

 

Opłaty egzaminacyjne:

EgzaminCena PB* / CB**
Key/Key for Schools350 PLN /350 PLN
Preliminary/Preliminary for Schools370 PLN / 370 PLN
First/First for Schools625 PLN / 645 PLN
Advanced645 PLN / 665 PLN
Proficiency700 PLN / 720 PLN

Inne usługi:

Zmiana daty części ustnej – możliwa tylko po akceptacji centrum egzaminacyjnego – 60 PLN

Zapis w trybie późnym (po terminie rejestracji) – możliwy tylko po akceptacji centrum egzaminacyjnego – 150 PLN

*PB – test w formie papierowej

**CB – test w formie komputerowej dostępny w przypadku egzaminów: A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary, B1 Preliminary for Schools, B2 First, B2 First for Schools, C1 Advanced, C2 Proficiency, B1 Business Preliminary (BEC).

Szczegółowe informacje na temat wymogów egzaminacyjnych i systemu oceniania na stronie:

http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams/cambridge-english-scale/

 

Cennik usług dodatkowych:

UsługaDodatkowe informacjeCena
Zmiana daty części ustnejUsługa dostępna tylko w ramach możliwości administracyjnych centrum egzaminacyjnego.50 PLN
Zapis w trybie późnym
po terminie rejestracji – dodatkowa opłata
140 PLN
Duplikat certyfikatu – poprawienie błędu w nazwisku / wymiana zniszczonego certyfikatu – na zasadach określonych przez Cambridge Assessment English280 PLN
Odwołanie od wyniku egzaminu Poziom 1 – przeliczenie punktówA2 Key /A2 Key for Schools /
B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools /
B2 First/ B2 First for Schools / C1 Advanced / C2 Proficiency
140 PLN
Odwołanie od wyniku egzaminu
Poziom 2 – ponowne sprawdzenie
B1 Preliminary /B1 Preliminary for Schools / BEC370 PLN
B2 First / B2 First for Schools / C1 Advanced /C2 Proficiency / BEC590 PLN