Poziomy

Język angielski

Poziomy w SokratesieWiekPoziom CEFRSemestry
 Przedszkole
 Little Owl 4/5 4/5 – 2
 Little Owl 5/6 5/6 – 2
Szkoła podstawowa
1 – P STARTERS 7-8 2
2 – P BEGINNERS 7-8 2
3 – P FAST BEGINNERS 8-9 2
4 – P ELEMENTARY 9-10 A1 2
5 – UP PRE-INTERMEDIATE 9-11 A1 –  A1+ 2
6 – UP INTERMEDIATE 11-12 A2 2
* UP STARTERS(starsze dzieci początkujące) 10-12 A1 2

Język niemiecki

Poziomy w SokratesieWiek / Klasa
Poziom CEFRSemestry
Szkoła podstawowa
Początkujący10-12 –2
Podstawowy10-12 A12
Średnio zaawansowany niższy11-12 A1+2

Język hiszpański

Poziomy w SokratesieWiek / Klasa
Poziom CEFRSemestry
Szkoła podstawowa
Początkujący10-122
Podstawowy10-12A12
Średnio zaawansowany niższy11-12A1+2

Język włoski

Poziomy w SokratesieWiek / Klasa
Poziom CEFRSemestry
Szkoła podstawowa
Początkujący10-122
Podstawowy10-12A12
Średnio zaawansowany niższy11-12A1+2