Egzaminy dla dzieci

PTE Young Learners

Sokrates jest centrum egzaminacyjnym PTE Young Learners, co oznacza, że Twoje dziecko może w naszej szkole przystąpić do egzaminu z języka angielskiego na odpowiednim dla niego poziomie i uzyskać międzynarodowy certyfikat, potwierdzający i opisujący jego umiejętności językowe.

Dlaczego warto zdać taki egzamin?

PTE Young Learners to międzynarodowe egzaminy językowe dla dzieci w wieku 7-12 lat, które opierają się na rzeczywistej komunikacji i budują motywację do nauki. Dzięki swej formule egzaminy są przyjazne dzieciom, zapewniają poczucie sukcesu, a tym samym zachęcają do nauki języka angielskiego.

Sokrates jest centrum egzaminacyjnym PTE Young Learners, co oznacza, że nasi uczniowie nie tylko skutecznie uczą się w naszej szkole języka angielskiego, ale mogą również zdobyć międzynarodowy certyfikat, będący potwierdzeniem posiadanych umiejętności. Egzaminatorami  są przeszkoleni nauczyciele pracujący w Sokratesie.

Egzaminy PTE Young Learners są dostępne na czterech poziomach, a każdy z nich składa się z części ustnej, odbywającej się w konwencji zabawy (co umożliwia wyeliminowanie stresu związanego z egzaminem) i części pisemnej, która sprawdza umiejętność czytania, słuchania i tworzenia prostych wypowiedzi pisemnych.

Firstwords

Co trzeba umieć?

–  znać alfabet i proste słowa dotyczące otoczenia dziecka

–  rozumieć i opowiadać w języku angielskim o najprostszych faktach dotyczących swojego życia i najbliższego otoczenia.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami oraz uzupełniają luki w krótkim tekście.

 Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i zainteresowaniami, a następnie  każdy kandydat mówi o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu

Springboard

Co trzeba umieć?

Wymagane są umiejętności jak na poziomie Firstwords oraz dodatkowo umiejętność mówienia o swoich uczuciach, przyzwyczajeniach, rzeczach, które dziecko lubi lub nie lubi. Kandydat powinien umieć odnaleźć najważniejsze informacje w treści tekstu, który czyta lub słyszy,  oraz przekazać proste informacje w formie pisemnej.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami, uzupełniają luki w krótkim tekście oraz układają pytania do podanych odpowiedzi.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. Następnie  każdy kandydat uczestniczy w rozmowie o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu

Quickmarch

Co trzeba umieć?

Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminów Firstwords i Springboard, kandydat powinien umieć czytać teksty ze zrozumieniem oraz określić ogólny sens i najważniejsze informacje z rozmów na znane sobie tematy, a także w zrozumiały sposób mówić i pisać o swoich sympatiach, antypatiach, zainteresowaniach, planach na przyszłość i wydarzeniach z przeszłości.

 

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, pisemnie tworzą i odpowiadają na pytania oraz uzupełniają luki wybranymi wyrazami w poprawnej formie czasu przeszłego.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami.

W drugim zadaniu kandydat mówi o swoim najbliższym środowisku, urodzinach, posiłkach czy dyscyplinach sportu.

Breakthrough

Co trzeba umieć?

Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu na trzech niższych poziomach (Firstwords, Springboard i Quickmarch), kandydat powinien umieć opisywać swoje plany i relacjonować wydarzenia, wydawać polecenia, udzielać wyjaśnień oraz wyrażać swe opinie i przypuszczenia 

Część pisemna (75 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do ilustracji, łączą pytania z właściwymi odpowiedziami, uzupełniają luki w tekście oraz tworzą krótkie opowiadanie na podstawie przedstawionych ilustracji.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. W drugiej części kandydat powinien wykazać się umiejętnością prowadzenia prostej rozmowy o wakacjach, podróżach, swojej przyszłej pracy lub nieprzyjemnym wydarzeniu, które mu się przydarzyło.

Sesje egzaminacyjne organizowane są w naszej szkole w maju i czerwcu. Rejestracji na egzamin należy dokonać 4 tygodnie przed egzaminem. Szczegółowych informacji na temat opłat egzaminacyjnych oraz procedury rejestracji na egzamin  udziela Sekretariat szkoły.

Cambridge Young Learner Exams

Egzaminy Cambridge YLE to testy z języka angielskiego dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, dostępne na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers, Flyers, które obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów szkół podstawowych.

Egzaminy YLE zachęcają do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę i dają dzieciom poczucie sukcesu. Pozwalają również rodzicom i nauczycielom stwierdzić, w jakim stopniu dzieci opanowały język angielski.

STARTERS – egzamin przeznaczony dla dzieci po około 100 godzinach nauki języka angielskiego.

Komponenty egzaminu:

 • Słuchanie – około 20 min.
 • Czytanie/Pisanie – 20 min.
 • Mówienie – około 5 min
 • Łącznie : 45 minut

MOVERS – egzamin przeznaczony dla dzieci po około 175 godzinach nauki

Komponenty egzaminu:

 • Słuchanie – około 25 min.
 • Czytanie/Pisanie – 30 min.
 • Mówienie – około 7 min.
 • Łącznie : 62 minuty

FLYERS – egzamin przeznaczony dla dzieci po około 250 godzinach nauki

Komponenty egzaminu:

 • Słuchanie – około 25 min.
 • Czytanie/Pisanie – 40 min.
 • Mówienie – około 9 min.
 • Łącznie : 74 minuty

Dzieci, które przystąpiły do wszystkich trzech części egzaminu otrzymują certyfikaty po upływie około 4 tygodni od daty egzaminu. Poszczególne części egzaminu oceniane są osobno. Maksymalna ocena z poszczególnych umiejętności to 5 tarcz i łącznie można uzyskać maksymalnie 15 tarcz.