Kursy językowe dla dorosłych

Kursy ogólne

Kursy ogólne są przeznaczone dla osób, które chcą w równym stopniu rozwijać umiejętność mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania i czytania w języku obcym. Zajęcia są prowadzone w oparciu o główne założenia metody komunikacyjnej, kładą nacisk na promowanie autentycznej komunikacji i rozwój praktycznych umiejętności, przydatnych w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut lub raz w tygodniu- w soboty – i trwają wówczas 180 minut.

Kursy konwersacyjne

Kursy konwersacyjne zostały opracowane z myślą o słuchaczach, którzy chcieliby przełamać barierę językową i doskonalić umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu. Każde zajęcia poświęcone są innemu zagadnieniu (bloki tematyczne), zaś dominującymi formami pracy są rozmowy w parach i z nauczycielem oraz debaty i dyskusje. Gramatyka odgrywa rolę drugorzędną, dając priorytet ćwiczeniom o charakterze komunikacyjnym. Dzięki takiej formule zajęć, słuchacze poszerzają znajomość słownictwa, pokonują barierę komunikacyjną i uczą się swobodne formułować swoje opinie w języku obcym.

Nowość w ofercie:

Konwersacje Talk with TED

Talk with TED Talks to wyjątkowe zajęcia konwersacyjne, gdzie materiałem wyjściowym do dyskusji są odpowiednio wybrane najciekawsze prezentacje TED wygłaszane w języku angielskim przez znakomitych mówców ze świata nauki, biznesu, polityki.

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczestników, poszerzanie zasobu aktywnego słownictwa oraz rozwijanie umiejętności wygłaszania prezentacji i argumentacji w języku angielskim.

Kurs skierowany jest do osób z dobrą wyjściową znajomością słownictwa, umożliwiającą swobodną rozmowę na różne tematy – od poziomu B1+/ B2

Na każdych zajęciach słuchacze oglądają kilkunastominutowa prezentację, która wprowadza omawiany na zajęciach temat. Prezentacje dostępne są opcji z angielskimi napisami, co ułatwia ich zrozumienie. Tematy zostały dobrane w taki sposób, by były ciekawe dla słuchaczy i prowokowały do dyskusji.

W czasie zajęć omawiane jest ciekawe słownictwo oraz zwroty, związane z tematem i wykorzystywane w prezentacji, a następnie temat zostaje rozwinięty i poddany dyskusji na forum grupy i w parach. Wykonywane są także ćwiczenia mające na celu utrwalenie nowego słownictwa.

Kurs obejmuje 124 jednostki lekcyjne. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 90 minut. Grupy liczą od 4 do 8 osób.

Kursy egzaminacyjne

Kursy egzaminacyjne mają na celu poszerzanie znajomości języka poprzez doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, a także zapoznanie słuchaczy z formułą egzaminu, oraz ćwiczenie technik i zadań egzaminacyjnych. W programie każdego kursu egzaminacyjnego uwzględniony jest egzamin próbny, który pozwala obiektywne ocenić stopień przygotowania słuchacza do wybranego egzaminu i podjąć decyzję o rejestracji na egzamin. Nasza szkoła ściśle współpracuje z centrum egzaminacyjnym British Council, posiada status “Preparation Centre”, a nasi słuchacze są rejestrowani na egzaminy po promocyjnych cenach. Na przestrzenie ostatnich lat wypracowaliśmy niezwykle skuteczny system rekomendacji i od lat 100% naszych słuchaczy, którzy uzyskali rekomendację szkoły zalicza egzaminy Cambridge ESOL z wynikiem pozytywnym.

Kursy biznesowe

Kolejną propozycją są kursy biznesowe – koncentrujące się wokół charakterystycznego słownictwa i zagadnień związanych z życiem zawodowym oraz różnych aspektów funkcjonowania świata biznesu. Słuchacze doskonalą wszystkie cztery umiejętności językowe – mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie – ze szczególnym naciskiem na komunikację, język formalny oraz oficjalną korespondencję. Kursy są organizowane na różnych poziomach zaawansowania.

W każdym semestrze przeprowadzane są dwa przekrojowe testy sprawdzające. Słuchacze, którzy uczęszczają na zajęcia i zrealizują minimum programowe otrzymują dyplomy ukończenia kursu, zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty.

Kursy Business Skills in English

Business Skills in English to cykl trzech 18-godzinnych kursów składających się z 6 spotkań każde (6 x 180 minut), w trakcie których uczestnicy będą rozwijać przydatne w pracy zawodowej umiejętności, a zarazem doskonalić znajomość języka angielskiego. Kursy przeznaczone są dla osób posiadających wyjściową znajomość języka na poziomie B1/B2 oraz C1/C2

Effective Presentations

  • nauczysz się efektywnie planować udane wystąpienia
  • poznasz i opanujesz zwroty potrzebne na poszczególnych etapach wystąpienia
  • nauczysz się skutecznie nawiązywać kontakt ze słuchaczami
  • poznasz i opanujesz techniki retoryczne, które wyróżnią Twoje wystąpienia
  • nauczysz się optymalnie projektować i wykorzystywać pomoce wizualne (m.in PowerPoint)
  • dowiesz się, jak lepiej panować nad stresem przed i w trakcie wystąpienia

W ofercie także:

Effective Business Writing
Effective Job Hunting

Spotkania będą odbywać się w soboty w godzinach 9.00 – 12.00 w grupach liczących od 4 do 8 osób.

Początek kursu planowany jest na przełomie października i listopada.

Kursy prowadzi trenerka Business English communication skills – skutecznego wykorzystania znajomości języka angielskiego do osiagania celów zawodowych i biznesowych. Business English uczy od kilkunastu lat – na uczelniach wyższych, w prywatnych szkołach językowych, u klientów korporacyjnych i indywidualnych. Pomaga efektywnie wykorzystywać posiadane umiejętności komunikacji biznesowej w języku angielskim. Absolwentka anglistyki (Uniwersytet Śląski i University of York) oraz ekonomii (Szkoła Główna Handlowa), obecnie w trakcie językowych studiów doktoranckich.