Znaki jakości

Znak jakości PASE

Stowarzyszenie PASE, funkcjonujące na polskim rynku edukacyjnym od ponad 20 lat, stworzyło system akredytacji szkół językowych. W jego ramach, instytucjom, które spełniają nowoczesne standardy jakości w nauczaniu języków obcych, przyznawany jest prestiżowy znak jakości PASE.

W czasie inspekcji, inspektorzy PASE obserwują zajęcia lekcyjne, oceniają metody i warunki nauczania, dokumentację kursową a także sposób zarządzania szkołą. Przeprowadzają również wywiady z lektorami i z kadrą zarządzającą oraz personelem administracyjnym szkoły.
W trosce o zapewnienie wysokich standardów nauczania oraz innych obszarów funkcjonowania naszych placówek, już cztery razy poddaliśmy się ocenie niezależnych ekspertów PASE.

Pierwsza inspekcja odbyła się w Sokratesie w kwietniu 2006 roku i jej efektem było przyznanie szkole prestiżowego certyfikatu PASE. Kolejną inspekcję przeszliśmy maju 2009 roku. W dniach 26-27 kwietnia 2012 odbyła się w naszej szkole kolejna inspekcja PASE. Uzyskaliśmy wówczas wynik – 94/100 pkt. oraz prawo do posługiwania się prestiżowym znakiem jakości PASE przez kolejne 4 lata. Ostatnia inspekcja została przeprowadzona na początku maja 2016 i z dumą informujemy, że inspektorzy PASE przyznali nam rekordowy wynik 97/100 pkt. i zaliczyli nas do grona najlepszych szkół językowych w Polsce.

Nie spoczywamy jednak na laurach i nadal pracujemy nad doskonaleniem naszej oferty kursów, metod pracy oraz materiałów dydaktycznych, aby kolejna inspekcja przyniosła nam jeszcze lepszy wynik.

Więcej informacji na temat PASE na stronie www.pase.pl

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Akredytacja Kuratorium Oświaty jest przyznawana szkole, która poddała się inspekcji dokonywanej przez niezależny zespół akredytacyjny powoływany przez Kuratora Oświaty, i uzyskała pozytywną ocenę jakości oferowanych usług.

Przedmiotem kontroli są:

  • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry lektorów
  • nadzór metodyczny nad jakością i przebiegiem procesu kształcenia
  • stan bazy szkoleniowej i wyposażenia dydaktycznego
  • tworzenie warunków do rozwoju i doskonalenia zawodowego kadry
  • ewaluacja i programowanie szkoleń
  • przygotowywanie i wykorzystywanie własnych materiałów metodycznych i szkoleniowych
  • realizowane w placówce działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia
  • prowadzenie dokumentacji szkoleń

Addvantage

Towarzystwo Edukacyjne Sokrates od wielu lat przygotowuje kandydatów do egzaminów Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE i CPE) i posiada status ‘Preparation Centre’. Szkoła jest również uczestnikiem partnerskiego programu Addvantage, prowadzonego przez British Council.