Pomagamy

Nelson Mandela powiedział, że “edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możemy użyć, by zmieniać świat.” W Sokratesie wierzymy, że możemy i powinniśmy zmieniać świat na lepsze, dlatego od lat angażujemy się w różnorodne działania o charakterze prospołecznym i charytatywnym i przeznaczamy na nie część zysku wypracowanego przez szkołę.

Zainspirowani misją Moniki Kaczmarzyk – niezwykłej dziewczyny, która dzięki wierze, wizji i zaangażowaniu stworzyła w małej wiosce w Ghanie przedszkole im. Janusza Korczaka – podjęliśmy decyzję o współpracy z przedszkolem i regularnym wspieraniu tego przedsięwzięcia, zarówno w wymiarze finansowym, jak i merytorycznym.
Jesteśmy przekonani, że dostęp do edukacji będzie dla podopiecznych przedszkola noszącego imię naszego rodaka przepustką do lepszego życia.
W 2016 roku zainicjowaliśmy także charytatywny projekt czytelniczy Read’n’Help, który został objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

W ramach projektu, zgodnie z jego nazwą, nasi uczniowie czytają i pomagają. Za każdą przeczytaną książkę czytelnik otrzymuje specjalny kupon ufundowany przez Sokratesa, który co roku przeznacza część zysku na cele charytatywne. Kupony zbieramy przez cały rok szkolny i przed wakacjami przeliczamy je na złotówki. ‘Wyczytane’ w ten sposób fundusze trafiają na konto Fundacji New Life Mission, która zapewniającej opiekę i wykształcenie ubogim i osieroconym dzieciom w Kenii. W roku szkolnym 2016/17 uczniowie uczestniczący w projekcie przeczytali ponad 3 tysiące książek i uzbierali w ten sposób 3000 złotych, które jako realna pomoc trafiły do potrzebujących maluchów w Afryce. Rok później uzyskaliśmy jeszcze lepszy wynik i  przekazaliśmy na rzecz Fundacji 3500 zł.

Projekt będzie kontynuowany w roku szkolnym 2018/19 i mamy nadzieję, że z pomocą zaangażowanych w akcję ursynowskich szkół podstawowych, poprawimy wynik z minionego roku!