We teach English to future leaders, czyli dlaczego warto wybrać Sokratesa?

We teach English to future leaders, czyli dlaczego warto wybrać Sokratesa?

Chcesz zapewnić dziecku dobry start w dorosłe życie? Wybierz przyjazną i sprawdzoną szkołę, w której skutecznie nauczy się języka, a przy okazji zdobędzie nową wiedzę o świecie i rozwinie inne ważne kompetencje! 

DOBRY START 

Uczymy skutecznie i praktycznie, a nasi uczniowie mówią w języku obcym. Już po semestrze nauki nawet przedszkolaki komunikują się na zajęciach po angielsku z nauczycielem oraz rówieśnikami z grupy i systematycznie rozwijają tę umiejętność na kolejnych etapach edukacji. Zapewniamy spójny program nauczania od przedszkola do poziomu C2!

Rozbudzamy zainteresowanie językiem i światem dzięki lekcjom, na których nie jest nudno. Uczymy z pasją i zachęcamy dzieci do komunikowania się w języku obcym oraz rozwijania własnych pasji – na przykład do pisania opowiadań i komiksów po angielsku, które publikujemy w formie prawdziwych książek! 

Osiągamy wymierne rezultaty: dzieci, które zaczynają naukę w Sokratesie w wieku 5-6 lat znakomicie radzą sobie na egzaminie ósmoklasisty, świetnie zdają maturę i uzyskują międzynarodowe certyfikaty językowe. Odnoszą również sukcesy w konkursie kuratoryjnym oraz olimpiadzie języka angielskiego. A przede wszystkim swobodnie posługują się językiem, rozwijają kompetencje komunikacyjne i uczą się otwartości na świat. 

MAŁE GRUPY, DUŻA RÓŻNICA 

Nasi uczniowie pracują w małych grupach, dzięki czemu nauczyciel może każdemu z nich poświęcić więcej uwagi, zaadresować ich indywidualne potrzeby i zbudować dobre relacje. W kameralnej grupie każde z dzieci ma więcej możliwości, by zabierać głos oraz uzyskać dodatkowe wyjaśnienia i pomoc nauczyciela. Możemy też więcej zrobić w krótszym czasie, dlatego lekcje dla dzieci trwają w naszej szkole 60 minut i nie obciążają nadmiernie przeładowanych uczniowskich grafików.

Dzięki małym grupom możemy na bieżąco monitorować postępy wszystkich uczniów i zadbać o to, by każde z dzieci wychodziło z zajęć z nowymi praktycznymi umiejętnościami. Bazując na dobrych relacjach zachęcamy je do wyrażania własnych opinii i zabierania głosu na forum grupy, a tym samym pomagamy im rozwijać pewność siebie oraz zdolność krytycznego myślenia. 

POPRZEZ JĘZYK DO CELU

Rozwijamy u naszych uczniów kompetencje, które pomogą im odnaleźć się w czasach bezprecedensowych zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Trudno przewidzieć, jak za kilkanaście lat będzie wyglądał rynek pracy, eksperci są jednak zgodni, że poszukiwane będą osoby z wysokim poziomem tzw. human skills, takich jak kompetencje komunikacyjne i interkulturowe, kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w grupie. 

Jesteśmy jedyną na Ursynowie szkołą realizującą program National Geographic Learning. Budzimy w dzieciach ciekawość i pomagamy im lepiej zrozumieć świat, a nasi uczniowie poprzez język angielski zdobywają nową wiedzę z dziedziny przyrody, geografii i historii. Dzięki temu nauka jest podwójnie skuteczna, a przy okazji staramy się kształtować u naszych uczniów odpowiedzialne postawy i rozwijać ich wrażliwość na otaczający nas świat. 

Zachęcamy dzieci do czytania. Stworzyliśmy największą na Ursynowie bibliotekę anglojęzyczną, którą ciągle wzbogacamy. Nasi uczniowie chętnie sięgają po zgromadzone w niej książki, a czytanie w języku obcym przekłada się na szybszy rozwój sprawności językowych oraz zdolność koncentracji. Wzbogaca też wiedzę ogólną i korzystnie wpływa na ich rozwój intelektualny.

Wspieramy młode talenty oraz stwarzamy dzieciom możliwości wykazania się wiedzą także poza murami naszej szkoły. Organizujemy, między innymi, popularne dzielnicowe konkursy English-Speaking Countries in a Nutshell oraz konkurs literacki Illustrated Storybook Competition for Young Writers . Wydajemy również własne publikacje poświęcone krajom anglojęzycznym i ich kulturze, które pomagają uczniom w przygotowaniu do olimpiad i konkursów językowych.

W Sokratesie oprócz języka uczymy również pomagania innym. Wspieramy sierociniec oraz szkołę w miejscowości Ayveyo w Kenii i wspieramy szereg akcji charytatywnych. Co roku sprzątamy Las Kabacki, a poprzez przemyślane programy nauczania oraz konkursy tematyczne budujemy u dzieci poczucie odpowiedzialności za otaczający nas świat oraz kształtujemy postawy prospołeczne i proekologiczne. 

SPRAWDZONA I PRZYJAZNA SZKOŁA

Pierwsze grupy wystartowały w Sokratesie w lutym 2002 roku - dziś uczą się u nas dzieci naszych ówczesnych słuchaczy. Na przestrzeni minionych dwóch dekad wypracowaliśmy spójny system poziomów nauczania oraz skuteczne metody pracy. Wydajemy własne publikacje i materiały dydaktyczne. W czasie pandemii rozwinęliśmy nowe kompetencje cyfrowe i rozszerzyliśmy ofertę szkoły o kursy online. Nasze ośrodki znajdują się w komfortowych lokalach spełniających wszystkie wymogi BHP. W odróżnieniu od większości funkcjonujących na rynku szkół językowych, jesteśmy placówką edukacyjną zarejestrowaną w Biurze Edukacji m.st. Warszawy. Rodzice mogą mieć więc pewność, że ich dzieci są w czasie zajęć bezpieczne, a jakość nauczania podlega zewnętrznej weryfikacji.

Dobre relacje i wysoka jakość nauczania są podstawą naszej filozofii, a kluczem do ich zapewnienia jest sprawdzona i doświadczona kadra, będąca największym atutem naszej szkoły. Dobry nauczyciel potrafi zbudować w uczniach właściwą motywację do nauki i sprawić, by dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, dlatego dbamy o rozwój zawodowy naszego zespołu, zapewniając szkolenia oraz odpowiednie warunki pracy. Dzięki temu nasi lektorzy są z nami od wielu lat, a dzieci wracają po wakacjach do nauczycieli, których lubią i dobrze znają. A nowi uczniowie mogą poznać nas bez zobowiązań, biorąc udział w bezpłatnych zajęciach próbnych.

Jesteśmy jedyną na Ursynowie szkołą językową posiadającą akredytację Kuratorium Oświaty oraz prestiżowy certyfikat PASE. Posiadamy status Cambridge English Qualifications Preparation Centre i jesteśmy centrum egzaminacyjnym Pearson English International Certificates Young Learners. Każdego roku nasi uczniowie coraz liczniej przystępują do międzynarodowych egzaminów Cambridge First, Advanced i Proficiency, a o skuteczności naszych kursów świadczą wysokie oceny kandydatów i zdawalność na poziomie niemal 100%.

We wrześniu zapraszamy na dni otwarte do naszych placówek, bezpłatne spotkania z metodykiem szkoły oraz lekcje pokazowe dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym (na każde dziecko czeka drobny upominek). Z przyjemnością przedstawimy naszą ofertę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, opowiemy o naszej filozofii i pokażemy, jak uczymy!