Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty

Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty

Zapraszamy uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej na kursy przygotowujące do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego i polskiego. 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, w tym egzaminatorów CKE, w małych grupach liczących od 4 do 8 osób, a program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia przewidziane w zakresie egzaminu. Informacji na temat terminów zajęć udziela seretariat szkoły. 

Serdecznie zapraszamy!