Projekt czytelniczy Smart Owls Reading Club

Projekt czytelniczy Smart Owls Reading Club

Smart Owls Reading Club to autorski projekt czytelniczy realizowany w Sokratesie od 2015 roku, którego celem jest zachęcanie uczniów szkoły do sięgania po książki w języku angielskim. A czytać warto, bowiem badania potwierdzają, że dzieci, które dużo czytają, mają bogatszy zasób słownictwa i lepszą zdolność koncentracji, dobrze radzą sobie z pisaniem, są bardziej kreatywne, osiągają lepsze wyniki w nauce i łatwiej wchodzą w relacje z rówieśnikami. Czytanie stymuluje mózg do pracy i dosłownie zmienia jego strukturę. Kiedy czytamy, tworzą się nowe synapsy i wzmacniają się istniejące połączenia – a tym samym poprawia się nasza pamięć i zdolność uczenia się.

Co ciekawe, czytanie ma także udowodniony pozytywny wpływ na nasze zdrowie! Korzystnie wpływa na nasze samopoczucie oraz redukuje stres, a wyniki badań sugerują, że osoby, które spędzają z książką przynajmniej 30 minut dziennie, żyją prawie dwa lata dłużej niż ludzie, którzy nie czytają. Czytanie stymuluje mózg do pracy i dosłownie zmienia jego strukturę. Kiedy czytamy, w mózgu tworzą się nowe synapsy i wzmacniają się istniejące połączenia – a tym samym poprawia się nasza pamięć i zdolność uczenia się. Książki są poza tym prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat wydarzeń i postaci historycznych, świata przyrody oraz innych kultur. Powiększają nasz ogólny zasób wiedzy, inspirują i poszerzają horyzonty myślowe. Rozwijają też nasze zdolności analityczne i komunikacyjne, a nawet podnoszą IQ!

Czytać warto nie tylko w języku ojczystym. Regularne czytanie w języku obcym przyspiesza rozwój umiejętności językowych, pomaga wzbogacić zasób słownictwa i struktur gramatycznych, a także opanować poprawną ortografię. Z tego względu zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do regularnego czytania i korzystania z zasobów szkolnej biblioteki.

Do każdej przeczytanej książki należy wypełnić Book Report, który można otrzymać w sekretariacie szkoły w formie papierowej lub pobrać tutaj: Book Report YL – dla młodszych dzieci oraz Book Report Teens dla starszych uczniów. Wypełniony Book report należy przesłać w formie elektronicznej lub przekazać w formie papierowej swojemu nauczycielowi. W czerwcu podsumujemy wyniki i najlepsi czytelnicy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz bilety do kina!

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie i regularnego czytania. Każdy, kto czyta – wygrywa :).