Obostrzenia związane z wprowadzeniem żółtej strefy

Obostrzenia związane z wprowadzeniem żółtej strefy

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w Warszawie żółtej strefy oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo bardzo prosimy o:

  • ograniczenie do minimum przychodzenia i przebywania osób trzecich na terenie szkoły. Wszystkie sprawy związane z zapisem na kurs (spotkanie z metodykiem, umowy, płatności) można załatwić zdalnie i w takich przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą.
  • przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły oraz dezynfekcję rąk po wejściu na teren szkoły. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji należy zachować dystans między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły. W czasie zajęć lekcyjnych, gdzie nie zawsze jest możliwe zachowanie dystansu, rekomendujemy korzystanie z przyłbic lub maseczek.

Na korytarzu oraz w każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji, z którego mogą korzystać słuchacze i nauczyciele.

Przypominamy też, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Małoletni uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Zgodnie z informacjami podanymi przez rząd, nauka w szkołach będzie kontynuowana w formie stacjonarnej. Testujemy jednak rozwiązania hybrydowe, gdzie uczniowie nieobecni z powodu infekcji lub kwarantanny będą mogli oglądać lekcję na żywo. Dla nieobecnych przewidujemy także indywidualne konsultacje online z nauczycielem.

W przypadkach, gdzie nauczyciel prowadzący zajęcia w danej grupie zostanie objęty kwarantanną, szkoła wyznaczy zastępstwo lub po uzgodnieniu z grupą zajęcia w tym okresie będą prowadzone online.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem wybranej szkoły:

Kabaty: 22 44 80 334, email: kabaty@tesokrates.com.pl

Natolin: 22 43 65 750, email: natolin@tesokrates.com.pl

 

T.E. SOKRATES