Konkurs Animal Rhymes

Konkurs Animal Rhymes

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w kolejnej edycji konkursu literackiego ‚Animal Rhymes’. Wystarczy napisać trzy krótkie wierszyki o wybranym zwierzaku i przesłać je swojemu nauczycielowi do 9 kwietnia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają atrakcyjne nagrody!

  1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. 
  2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
  3. Zgłoszenie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych laureatów, obejmujących imię i nazwisko ucznia oraz informację o numerze szkoły, do której uczęszcza. 
  4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 16 kwietnia 2021r. Informacja o wynikach konkursu oraz lista nagrodzonych uczestników zostanie umieszczona na stronie www.tesokrates.com.pl w terminie do 23 kwietnia 2021r. 
  5. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać trzy krótkie wierszyki o wybranych przez siebie zwierzętach (4 do 20 wersów). Wszyscy uczestnicy otrzymają plik pdf książeczką zawierającą zbiór wierszy w języku angielskim. Prace konkursowe powinny zostać przygotowane w podobnej konwencji (ilustracje nie są wymagane, lecz mile widziane) i dostarczone nauczycielom języka angielskiego w formie dokumentu Word lub pdf, podpisanego imieniem i nazwiskiem autora z informacją, do której szkoły i klasy uczęszcza. 
  6. Plik z książeczką ‘Animal Rhymes’ można pobrać w linku: tutaj
  7. Uczestnicy konkursu powinni złożyć wykonane przez siebie prace u swoich nauczycieli języka angielskiego w terminie do 9 kwietnia 2021r. Prace powinny zostać przesłane przez nauczycieli do organizatora do 12 kwietnia. 
  8. Oceniana będzie kreatywność i poprawność językowa wierszy.
  9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść pracy konkursowej oraz ewentualne naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich, również po ich przekazaniu Organizatorowi Konkursu. 
  10. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora o konkursu.