Jak poprawnie opisywać znajomość języka w CV?

Jak poprawnie opisywać znajomość języka w CV?

Znajomość języka angielskiego w zasadzie straciła dziś rangę atutu w rywalizacji o posadę, a przewagę nad innymi kandydatami dają nam dopiero uznane certyfikaty językowe oraz kolejne języki. Według statystyk Eurostatu osoba władająca trzema językami może liczyć na dwa razy wyższe zarobki niż pracownik, który mówi tylko w języku ojczystym.

Wielu pracodawców narzeka jednak, że deklarowana w CV znajomość języków obcych, określana jako komunikatywna lub nawet zaawansowana często nijak nie przystaje do rzeczywistych umiejętności kandydata, który w czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie potrafi odpowiedzieć składnie na kilka pytań lub opowiedzieć o sobie w języku obcym. A osoba, która mocno przeceniła w dokumentach aplikacyjnych swoje talenty lingwistyczne, zazwyczaj traci wiarygodność w oczach potencjalnego pracodawcy.

Jak zatem poprawnie opisać w CV swoją znajomość języka obcego? Najbardziej popularnym dziś w Europie systemem opisu umiejętności językowych jest skala CEFR (The Common European Framework of Reference), wyróżniająca sześć poziomów znajomości języka – od A1 (poziom podstawowy) do C2 (poziom pełnej biegłości językowej, porównywalny do wykształconego native speakera).

Niezależnie od stosowanej nomenklatury ważne jest, aby w CV wpisywać informacje prawdziwe. Według statystyk aż 80 proc. pracodawców nie wierzy w zapewnienia o poziomie znajomości języka angielskiego, jakie wpisujemy w dokumenty aplikacyjne, jeśli nie są one poparte ‘konkretem’.

Naszą aplikację niewątpliwe uwiarygodni posiadanie rozpoznawalnego certyfikatu językowego. Do najpopularniejszych należą dziś certyfikaty Cambridge First, Advanced i Proficiency oraz egzaminy potwierdzające znajomość języka specjalistycznego. Posiadane certyfikaty językowe ułatwiają wstępną selekcję pracowników - są dowodem, że kandydat rzeczywiście zna język, a zarazem potrafi stawiać sobie jasno określone cele i zadał sobie pewien trud, by je zrealizować. Niezależnie od branży, w jakiej pracujemy lub chcemy pracować, warto znać język na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, co przekłada się na nasz obraz jako partnerów biznesowych, świadczy o naszym profesjonalizmie i ogólnym poziomie jakości, jaki reprezentujemy. Nie od dziś wiadomo, że interesy robi się podczas kolacji i nieformalnych spotkań, a przy takich okazjach dobrze jest umieć rozmawiać na różne tematy, a tym samym budować dobre relacje, będące podstawą wzajemnego zaufania.

Reasumując, warto pomyśleć o potwierdzeniu swoich umiejętności językowych poprzez zdobycie wybranego certyfikatu. Osobom na poziomie B2 polecamy Cambridge First. Bardziej zaawansowanym słuchaczom (poziom C1) rekomendujemy egzamin Cambridge Advanced. Wszystkim zainteresowanym polecamy kursy egzaminacyjne, które rozpoczną się w naszej szkole w najbliższych dniach.