Ferie z Sokratesem!

Ferie z Sokratesem!

Spędzasz ferie w Warszawie i chcesz dobrze wykorzystać wolny czas? Zapraszamy do skorzystania z naszej zimowej oferty dla dzieci i młodzieży! 

Warsztaty językowe YOU CAN BE A SUPERHERO - dla dzieci w wieku 7-10 lat

W programie 20 godzin lekcyjnych, pięć dni nauki poprzez zanurzenie w języku angielskim oraz całe mnóstwo gier i zabaw językowych związanych z superbohaterami i nie tylko!

Zajęcia 10.00 do 13.30 - Kabaty          Terminy: 13-17.02 oraz 20-24.02     Cena: 590 zł/tydzień

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY NA 6  - intensywny tygodniowy kurs powtórkowy z języka angielskiego dla uczniów klas VIII  (10 x 60 min, zajęcia 5 dni w tygodniu) z naciskiem na rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych 

Zajęcia od 10.30 do 12.45 - Kabaty i Natolin          Cena 450 zł/tydzień

POWTÓRKA PRZED MATURĄ - intensywny tygodniowy kurs powtórkowy z języka angielskiego dla maturzystów (20 x 45 min, zajęcia 5 dni w tygodniu) 

Zajęcia od godziny 10.00 do 13.30  - Kabaty        Moduł I: 13-17.02 oraz Moduł II: 20-24.02        Cena 675 zł/moduł

Każdego dnia omówimy jedną formę podawczą z matury rozszerzonej (~30 min) oraz napiszemy (~30 min) jedno z wypracowań, które zostaną ocenione według kryteriów maturalnych

👉 Przejdziemy przez bank słówek "Daniel's choice" w formie kahoot/quizizz - najważniejsze zwroty potrzebne do wzbogacenia wypowiedzi pisemnej i ustnej. Z 14 działów słownictwa omówimy po dwa obszary tematyczne na każde zajęcia.

👉 Więcej nie znaczy lepiej - lepiej to dokładniej - wprowadzimy wybrane sturktury gramatyczne przydatne do wzbogacenia języka 

👉 Uczniowie otrzymają informację zwrotną nt wypracowań z dnia poprzedniego

👉 W zależności od potrzeb kursantów i liczebności grupy zorganizujemy od jednej do 3 próbnych sesji speaking. Forma próbnego egzaminu ze speakingu będzie zależeć od możliwości i potrzeb uczestników.

Przygotowanie do TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH - intensywny tygodniowy kurs dla uczniów klas VI (20 x 45 min, zajęcia 5 dni w tygodniu) planujących kontynuację nauki w klasach dwujęzycznych 

Zajęcia od godziny 10.00 do 13.30 - Kabaty       Terminy: 13-17.02 oraz 20-24.02              Cena za kurs – 675 zł  

Informacje i zapisy w Sekretariacie szkoły.