Egzaminy Pearson English International Certificate Young Learners w Sokratesie

Egzaminy Pearson English International Certificate Young Learners w Sokratesie

Sokrates jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson English International Certificate Young Learners i jak co roku dzieci, które uczą się w naszej szkole języka angielskiego, przystąpią w marcu mogą do egzaminów próbnych na trzech poziomach zaawansowania:

  • FIRSTWORDS - Poziom pre-A1 dla dzieci z grup Elementary
  • SPRINGBOARD - Poziom A1 dla dzieci z grup Springboard
  • QUICKMARCH - Poziom A2 dla dzieci z grup Quickmarch

Egzaminy Pearson English International Certificate YL pozwalają ocenić umiejętności językowe kandydatów w bezstresowej atmosferze i przyjaznym otoczeniu. Kładą nacisk na praktyczne umiejętności i w zasadzie nie wymagają większego przygotowania, jeśli chodzi o formułę i strategie egzaminacyjne. Ustna część egzaminu odbywa się w konwencji gry planszowej, dzięki czemu dzieci czują się swobodnie i mogą w pełni zademonstrować swoje kompetencje komunkacyjne. Nasze doświadczenia pokazują, że sukces egzaminacyjny jest dla dzieci nagrodą za pracę i zaangażowanie, a tym samym motywuje je do dalszej nauki języka angielskiego.

Udział w egzaminach Pearson English International Certificates pozwala też dzieciom oswoić się z egzaminami językowymi jako takimi i jest dobrym przygotowaniem do innych ważnych testów, które będą zdawać na dalszych etapach swej edukacji - między innymi do egzaminu ósmoklasisty. W minionym roku wszyscy nasi uczniowie, którzy przystąpili do międzynarodowego egzaminu PEIC Young Learners nie tylko zaliczyli go z wynikiem pozytywnym, ale również uzyskali znakomite rezultaty - PASS with MERIT oraz PASS with DISTINCTION! Mamy nadzieję, że w tym roku oceny będą równie znakomite!

Więcej informacji na temat egzaminów z języka angielskiego dla dzieci można znaleźć tutaj

'Prawdziwa' sesja egzaminacyjna odbędzie się w naszej szkole w sobotę 18 maja. Szczegółowe informacje na temat rejestracji na egzamin przekażemy rodzicom pod koniec marca, po zakończeniu egzaminów próbnych.