Języki

Angielski

 • kursy ogólne
 • kursy konwersacyjne
 • kursy egzaminacyjne (FCE, CAE, CPE,)
 • zajęcia indywidualne

Niemiecki

 • kursy ogólne
 • kursy egzaminacyjne (ZD, ZMP)
 • zajęcia indywidualne

Hiszpański

 • kursy ogólne
 • zajęcia indywidualne

Włoski

 • kursy ogólne
 • zajęcia indywidualne

Francuski

 • kursy ogólne
 • zajęcia indywidualne

Rosyjski

 • zajęcia indywidualne

Polski dla obcokrajowców

 • zajęcia indywidualne